คิดถึงน้องเสือ รออีกนิด ระดับน้ำบริเวณทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานีเริ่มลดลงแล้ว

ระดับน้ำบริเวณทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานีเริ่มลดลงเรื่อยๆ  ถ้าการจราจรทุกอย่างกลับเป็นปกติ เราพร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว แล้วมาพบกัน