วันเด็กปีนี้ กรุงไทยใจดี มอบเครดิตเงินคืน ค่าเข้าชมสวนสัตว์อุบลราชธานี 50%เพียงสแกนจ่ายค่าบัตรผ่านประตู ผ่าน QR Code ด้วยแอป Krungthai NEXT

วันเด็กปีนี้ กรุงไทยใจดี มอบเครดิตเงินคืน ค่าเข้าชมสวนสัตว์อุบลราชธา นี 50%เพียงสแกนจ่ายค่าบัตรผ่า นประตู ผ่าน QR Code ด้วยแอป Krungthai NEXT (เฉพาะบัตรผ่านประตูประเภทผ ู้ใหญ่) จำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี
* เฉพาะวันที่ 12 มกราคม 2562 เท่านั้น *
**ธนาคารจะทำการคำนวนเครดิต เงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ รับจำนวนจำกัด 500 สิทธิ์ 
แล้วเจอกันที่สวนสัตว์อุบลร าชธานีค่