12​ มกราคม​ 62 นี้ ​น้องๆหนูๆ เที่ยวที่สวนสัตว์​อุบลราชธานี​ **ความสูง​ไม่เกิน​ 135​ เซ็นติเมตร​ ¦¦¦¦เข้าฟรี¦¦¦¦

วันเด็ก​ปีนี้​  เด็กๆเที่ยวฟรี​ พร้อ มสนุกสนาน​กับกิจกรรม​ต่างๆ มากมาย จากหน่วยงานเครือข่าย​พันธม ิตร​สวนสัตว์​อุบล​ราชธานี​  และชมการแสดงพร้อมรับของราง วัล​บนเวที​ ตลอดทั้งวันกันเลย.