เปิดสวนสัตว์ต้อนรับอาสาสมัคร zoo volunteer ครั้งที่ 6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ zoo volunteer ครั้งที่6 โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้กล่าวเปิดการอบรม และ นายดนุเดช จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษากล่าวแนะนำและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ซึ่งมีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน แฟนเพจฝ่ายการศึกษา https://www.facebook.com/eduubonzoo/