ค่ายธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รุ่น 1 เรียบร้อย รุ่น 2 เข้าต่อ สู้ต่อไป วิทยากรคนทำทาง สร้างฝัน DFH ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี สโมสร

ธนาคารออมสินภาค 12 ร่วมกับสวนสัตว์อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน GSB  Gen save worlb เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ ธนาคารออมสินภาค 12 โดย ท่านภาค 12  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน จัดโดยวิทยากร คนทำทาง สร้างฝัน DFS สวนสัตว์อุบลราชธานี Ubon Zoo  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความสนุกสนานกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์ป่า รวมถึงการทำ EM Ball เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 19 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560  และ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561