ธนาคารออมสินภาค 12 ร่วมกับสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน GSB Gen save worlb เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ ธนาคารออมสินภาค 12

โดย ท่านภาค 12  และผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนายสัตวแพทย์วันชัย  ตันวัฒนะ ร่วมพิธีเปิดโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 200 คน จัดโดยวิทยากร คนทำทาง สร้างฝัน DFS สวนสัตว์อุบลราชธานี Ubon Zoo  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความสนุกสนานกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์ป่า รวมถึงการทำ EM Ball เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 19 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560  และ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561