องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบสิทธิพิเศษ เข้าชมสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์อุบลราชธานี

วันที่ 5 พ.ย. 2561 นายเบญจพล นาคประเสริฐ  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายเวชย์ นุชเจริญ กรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น และนายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ให้เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว ในการมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกลุ่มลูกค้าที่ถือบัตร DEBIT ,CREDIT,ATM ของธนาคารพงสะหวัน ณ โรงแรมลาวพลาซา นครหลวงเวียงจันทร์ ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารในเครือพงสะหวัน กรุ๊ป

การลงนามนี้ ได้รับเกียรติจากนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัคราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ท่านศาสตราจารย์ ดร.อ๊อด พงสะหวัน คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางกลุ่มบุคคลสำคัญทางด้านธุรกิจ  สื่อมวลชน จากประเทศไทย และ สปป.ลาว เข้าร่วม

ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศในครั้งนี้จะช่วงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานีที่มีพื้นที่ติดต่อกับ สปป.ลาว เป็น 2 สวนสัตว์แรกนำร่องในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาว สปป.ลาว ที่เป็นลูกค้าของกลุ่ม บริษัท พงสะหวัน จำกัด แสดงบัตรรับส่วนลดราคาเข้าชมได้ 30% และจะได้ส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านอื่นๆ อีกต่อไป