บริการห้องพัก ค่าย อาคารสัมมนา

 

ห้องพักค่ายเยาวชน

ราคา 1,000 บาท / ห้อง / คืน (15 ห้อง)

 

 

 

 

บ้านพักรับรอง

ราคา 600 บาท / ห้อง / คืน (2 ห้อง)

 

 

 

ศาลาและลานกิจกรรม

ราคา 2,000 บาท / วัน