นกมาคอว์แดงปีกเขียว (นกกรีนวิงค์มาคอว์)/ Red-and-green Macaw, Green-winged Macaw (Ara chloropterus)