นกเงือกกรามช้าง/Wreathed Hornbill (Rhyticeros undulatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกเงือกหัวหงอก มีลำตัวยาว 75-100 ซม. ตัวผู้หนัก 1.8-3.65 กก. ตัวเมียหนัก 1.36-2.7กิโลกรัม ตัวผู้และตัวเมียสามารถสังเกตได้โดยสีของลำคอ ตัวผู้ลำคอเป็นสีเหลือง ตัวเมียเป็นสีฟ้า ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและภูฎาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะซุนดา

อาหาร :

ผลไม้ แมลง สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535 ,สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) จัดให้อยู่ในระดับ (LC) Least Concern คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกเงือกกรามช้างเป็นลักษณะเดียวกับนกเงือกชนิดอื่น โดยวางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง ตัวผู้จะออกหากินเลี้ยงตัวเมียและลูกนานประมาณ 5-6 เดือน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560