นกเงือกหัวแรด/Rhinoceros Hornbill (Buceros rhinoceros)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เพศผู้ตาสีแดง ส่วนเพศเมียตาสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป

อาหาร :

อาหารได้แก่ ผลไม้ ลูกไม้ งู จิ้งเหลน กิ้งก่า สัตว์เล็กๆ

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบในระดับความสูงไม่เกิน 4,000 ฟุต หรือ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล มักเกาะบนกิ่งไม้สูง

สถานภาพปัจจุบัน :

ปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

วัยเจริญพันธุ์ :

การผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดเหมือนกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังไข่อยู่ตามโพรงไม้ ตัวผู้จะเป็นฝ่ายหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนก

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกเงือกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีความยาวลำตัวประมาณ 120 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560