นกเงือกเล็ก(นกแก๊ก, นกแกง)/Oriental Pied Hornbill (Anthracoceros albirostris)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีดำ มีสีขาวแซมบ้างบริเวณท้อง แก้ม ปลายปีกและปลายหาง มีปากใหญ่มากสีเหลือง และมีโหนกขนาดใหญ่อยู่เหนือปากด้านบน นกตัวเมียมีขนาดเล็กกว่านกตัวผู้

ถิ่นอาศัย :

พบในป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง อินเดีย จีนตอนใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชนิดย่อย albirostris พบทั่วประเทศ ส่วนชนิดย่อย convexus พบเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่าง

อาหาร :

นกเงือกเล็กกินผลไม้ ลูกไม้ โดยเฉพาะลูกไทร มะเดื่อ รวมทั้งแมลง และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

หากินเป็นกลุ่มอยู่บนต้นไม้ใหญ่ กินผลไม้ ลูกไม้ แมลง และสัตว์เลื้อยคลาขนาดเล็ก ชอบร้องเสียงดัง "แก๊ก แก๊ก แก๊ก"

สถานภาพปัจจุบัน :

นกประจำถิ่นที่พบได้น้อยทั่วทุกภาค จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ทำรังอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ วางไข่ครั้งละ 2 - 3 ฟอง ในระยะฟักไข่ แม่นกจะเข้าไปอยู่ในรังก่อนที่พ่อนกจะปิดปากรัง เหลือช่องเล็ก ๆ เอาไว้ให้พ่อนกป้อนอาหาร และให้แม่นกและลูก ๆ ถ่ายมูล แม่นกจะอยู่ในรังจนกว่าลูกนกเจริญเติบโตจนพร้อมบิน แม่นกจึงกะเทาะปากโพรงเพื่อออกจากรังพร้อมลูกๆของมัน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย ลำตัวยาว 70 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560