ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
26/08/2018

00:00 - 00:00

การแข่งขันเรลลี่จักรยาน Sunpasit Bike Rally
17/08/2018

00:00 - 00:00

ค่าย กศน. กุดข้าวปุ้น สิรินทร น้ำยืน
13/08/2018

00:00 - 00:00

จัดนิทรรศการ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" สวนสัตว์อุบลราชธานี
03/08/2018

00:00 - 00:00

ค่าย ยุวกาชาติ กศน. ม่วงสามสิบ
29/07/2018

00:00 - 00:00

วันอนุรักษ์เสือโลก World Tiger Day
14/07/2018

00:00 - 00:00

ค่าย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
12/07/2018

00:00 - 00:00

ครบรอบ 5 ปี สวนสัตว์อุบลราชธานี
06/07/2018

00:00 - 00:00

ค่ายราชภัฏ อุบลฯ
05/07/2018

00:00 - 00:00

โครงการภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน
22/08/2017

00:00 - 00:00

Mini Zoo Life At Jungle Park @เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
12/08/2017

00:00 - 00:00

12 สิงหา" วันแม่แห่งชาติ 2560
08/03/2017

00:00 - 00:00

องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีมอบรางวัล ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประกวดภาพถ่าย “สวนสัตว์ของเรา ครั้งที่ 3”
12/01/2017

00:00 - 00:00

องค์การสวนสัตว์ รวมพลังต่อต้านทุจริต
06/01/2017

00:00 - 00:00

วันเด็ก เปิดเที่ยวฟรีสวนสัตว์ 7 แห่ง